SDR

Mir hunn en SDR

genee geholl sinn et der véier:

  • SDR1-  Noelec RTL SDR direkt vun 9cm – 6m
  • SDR2-  Noelec RTL SDR iwwert den Noelec downconverter 3km-10m
  • SDR3-  Noelec RTL SDR direkt fir 70cm
  • SDR4-  Airspy  iwwert den Noelec downconverter 3km-10m

Esou as et elo méigleg 2 HF Bänner parallel ze bedreiwen iwwert den SDR2/4

einfach hei klicken fir et aus ze probéieren