Working Groups

Op dëser Säit fannt dir eng Lëscht vun de Responsabelen vu verschiddenen Domainen an d’Memberen vun den aktuellen Aarbechtsgruppen. Wann dir net sécher sidd un wien der iech wenden sollt, kennt dir einfach eng Email un rl@rl.lu schécken.

Vous trouvez sur cette page une liste des personnes responsables des différents domaines et des membres des différents groupes de travail actuels. En cas de doutes sur la personne à contacter, envoyez un courriel à rl@rl.lu.

Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der für die verschiedenen Bereiche zuständigen Personen und die Mittglieder der verschiedenen aktuellen Arbeitsgruppen. Wenn Sie nicht wissen, an wen Sie sich wenden sollen, senden Sie doch einfach eine E-Mail an rl@rl.lu.

On this page you will find a list of the persons responsible fpr the different areas and the members of the different current working groups. If you are not sure who to contact, just send an email to rl@rl.lu.

Managers

DomainManagerEmail
AwardsLX2A Philippe Luttyaward@rl.lu
Beacon and Repeater CoordinatorLX1DB Willi Bauerbeacons@rl.lu
Bulletin EditorLX2AU Frank Wilhelmbulletin@rl.lu
Callbook Update & PublicationRL Committeecallbook@rl.lu
Digital Communications CoordinatorLX1TB Arsène Thilldigital@rl.lu
EMC, BCI, TVI
EMC-WG IARU Region 1
Rl Committeeemc@rl.lu
Eurocom-WGLX1KQ Mich Friedericheurocom@rl.lu
Exam preparationLX3GR Gilles Rischexam@rl.lu
IARU Relationship OfficerLX1KQ Mich Friederichiaru@rl.lu
InsuranceRL Committeedisaster@rl.lu
JOTA / ScoutsLX1NR Neckel Reulandjota@rl.lu
LX-HF ContestLX2A Philippe Luttycontest@rl.lu
Members RelationsRL Committeemembers@rl.lu
Pins, Stickers and FlagsRL Committeepins@rl.lu
QSL-Service Incoming & Outgoing???
LX1KQ Mich Friederich
qsl@rl.lu
NewsletterRL Committeeqst@rl.lu
Relationship with ILRLX1IQ Luc Engelmann
LX1LC Claude Lenert
lx1iq@rl.lu
RL LibraryRL Committeelibrary@rl.lu
Shack CoordinationRL Committeeshack@rl.lu
SNJRL Committeesnj@rl.lu
SOTALX1MG Frank Schulersota@rl.lu
VHF, UHF, SHF ManagerLX1JM Jeng Jungelsiaruvhf@rl.lu
Webmaster RL.luLX1NR Nico Reulandwebmaster@rl.lu
Workgroup CoordinatorLX1TB Arsène Thilllx1tb@rl.lu
Youth CoordinatorLX1BS Bob Staaryouth@rl.lu

Working Groups

GroupMembersEmail
APRSLX1CU, LX1TBaprsinfo@rl.lu
ARDFLX1JU, LX1WJardf@rl.lu
ATVLX1PL, LX1JM, LX1DB, LX1WJatv@rl.lu
CWLX1ML, LX2AUcw@rl.lu
Digital Voice CommunicationsLX1IQ, LX3JL, LX1JM, LX1TB, LX1KX, LX1CU, LX1WJdvc@rl.lu
Preparedness & ResilienceLX2VY, LX1RW, LX1BSemergency@rl.lu
FT8 / FT4LX1HD, LX1TI, LX1JHft8@rl.lu
Packet-Radio: AX.25, TCP/IP, HAMNETLX1TB, LX1JU, LX3GRpacket@rl.lu
lx0net@rl.lu
tcpipinfo@rl.lu
Voice RepeatersLX1JM, LX1PL, LX1JU, LX1CU, LX1TB,  LX1WJvoice@rl.lu
YL Activity GroupLX2VYyl@rl.lu